Регистър ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.1 и т.3

Декларация инж.Борислав Цвятков
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Тунджа
Декларация инж.Росица Недкова
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Котел
Декларация инж.Къньо Стоянов
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Кипилово
Декларация инж.Мирослав Маринов
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Стара река
Декларация Любен Сестримски
Файл
Добавен
13.05.2022 / ДГС Мъглиж
Декларация Любомир Илиев
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Хасково
Декларация Михаил Михайлов
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Свиленград
Декларация Трифон Бонев
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Чирпан
Декларация инж. Кондузов
Файл
Добавен
14.04.2022 / ДЛС Мазалат
Декларация инж. Мишинев
Файл
Добавен
06.04.2022 / ДГС Елхово
Декларация инж. Николов
Файл
Добавен
06.04.2022 / ДГС Малко Търново
Декларация инж. К.Стоянов
Файл
Добавен
14.03.2022 / ДГС Стара река
Декларация инж. К. Николов
Файл
Добавен
09.03.2022 / ДГС Тича
Декларация инж. В. Кръстев
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДГС Маджарово
Декларация инж. Н. Кръстев
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДЛС Тополовград
Декларация инж. В. Кръстев
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДГС Ивайловград
Декларация инж.Л.Симеонова
Файл
Добавен
07.03.2022 / ДГС Котел
Декларация инж.К.Недев
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДГС Тунджа
Декларация инж.Д.Мандулев
Файл
Добавен
26.10.2021 / ДЛС Несебър
Декларация инж.Петко Георгиев
Файл
Добавен
09.08.2021 / ДГС Малко Търново