Документи

Заявление за достъп до ГТ
Файл
Добавен
14.07.2022 / ДЛС Ропотамо
Обявление за сключване на договор за обект № 35
Файл
Добавен
24.06.2022 / ДГС Котел
Прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица
Файл
Добавен
02.06.2022 / ДГС Чирпан
Съобщение и лица за контакт
Файл
Добавен
01.06.2022 / Централно Управление
Правила за закупуване на горски територии и приложения
Файл
Добавен
01.06.2022 / Централно Управление
Форма за искане от субект на данните
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - служители
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - контрагенти
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - кандидати за работа
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - искания, заявления, разрешения, предложения, сигнали, възражения и жалби
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Уведомление за поверителност - видеонаблюдение
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Процедура за управление на исканията и възраженията от субектите
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Политика за защита на личните данни.pdf
Файл
Добавен
08.04.2022 / Централно Управление
Африканска чума по свинете - телефони за сигнали
Файл
Добавен
31.03.2022 / Централно Управление
Африканска чума по свинете - телефони за сигнали
Файл
Добавен
14.03.2022 / Централно Управление
Списък на площи заети с медоносна дървесна растителност на територията на ТП Държавно горско стопанство гр.Елхово.
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Елхово
Информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност - акация на територията на ТП "ДГС Твърдица", върху които могат да се поставят пчелини.
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Твърдица
Списък на отдели държавна горска територия с медоносни дървесни видове (акация и липа) на територията на ТП ДГС "Чирпан"
Файл
Добавен
25.02.2022 / ДГС Чирпан
Информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност на територията на ТП ДГС Тунджа.
Файл
Добавен
24.02.2022 / ДГС Тунджа
Приложение №1 към Протокол №3.pdf
Файл
Добавен
13.01.2022 / Централно Управление