Ценоразпис разсадници

Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2022 год.
Файл
Добавен
14.07.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис контейнерни фиданки 2022г.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис школувани фиданки 2022г.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ШКОЛУВАНИ ФИДАНКИ 2022 ГОД.
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис фиданки
Файл
Добавен
01.12.2021 / ДГС Гурково
Ценоразпис за продажба на школувани фиданки 2021/2022 год.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис на фиданките произведени в разсадник"Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос,предвидени за продажба през сезон 2021/2022г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на фиданки през сезон 2021/2022 г.
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДЛС Мазалат
Разсадник (ценоразпис)
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Бургас
Ценоразпис ГР "Ормана"
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Тунджа
Ценоразпис фиданки
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис семенищни фиданки 2021/2022г.
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
19.04.2021 / ДГС Тунджа
Ценоразпис аризонски кипарис
Файл
Добавен
22.03.2021 / ДГС Тунджа
Ценоразпис фиданки 2020-2021г.
Файл
Добавен
10.02.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис на фиданките в държавен горски разсадник "Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос за продажба през сезон 2020/2021 год.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис за школувани фиданки-2020-21 г.
Файл
Добавен
07.12.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за контейнерни фиданки-2020-21 г.
Файл
Добавен
07.12.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС - СЕМЕНИЩНИ ФИДАНКИ 2020/2021Г.
Файл
Добавен
01.12.2020 / ДЛС Несебър
ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник Павел баня на територията на ТП ДЛС МАЗАЛАТ през сезон 2020/2021 г.
Файл
Добавен
17.11.2020 / ДЛС Мазалат