Новини

Няма снимка
Провеждане на консултации за възлагане изпълнението на дейности за ползване на дървесина в ГТ -държавна собственоста на територията на ЮИДП ДП за 2023

Провеждане на консултации за възлагане изпълнението на дейности за ползване на дървесина в ГТ -държавна собственост на територията на ЮИДП ДП за 2023