slide

Контакти

Директор:
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
Адрес: 8800, гр. Сливен, ул. Орешака № 15а
e-mail:
uidp@uidp-sliven.com
телефон:
044/62 29 21
факс:
044/62 20 77