Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: 8800, гр. Сливен, ул. Орешака № 15а

e-mail : uidp@uidp-sliven.com
тел. 044/62 29 21
факс 044/62 20 77