Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр.Харманли, ул.”Петко Каравелов” № 2

e-mail : dgsharmanli@uidp-sliven.com
тел. 0882 48 40 80
факс