Процедура № 6639 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Елхово 21.03.2023 14,087.35 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Профил на купувача Договаряне
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2329 2330 2331 чб;бб 91.69 куб.м. 6.07 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 97.67 куб.м.