Процедура № 6575 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тополовград 07.02.2023 20,807.25 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс Отглеждане на култури в обект 2023-ЛКМ, в териториалния обхват на ТП "ДЛС Тополовград".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023-ЛКМ 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.