Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01233 ДГС Мъглиж 07.10.2020 13:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203154 Таен 67232.00 лв.
Документи: 203154 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01232 ДГС Мъглиж 07.10.2020 13:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203139 Таен 34086.00 лв.
Документи: 203139обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01231 ДЛС Мазалат 05.10.2020 14:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2052 Таен 62109.00 лв.
Документи: 2052.zip
EТ01230 ДГС Мъглиж 02.10.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203153 Таен 55237.00 лв.
Документи: 203153 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01229 ДГС Стара Загора 02.10.2020 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205128 Таен 13182.00 лв.
Документи: Документация-ЕТТЕЦП - 205128.rar
EТ01218 ДЛС Ропотамо 30.09.2020 13:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2006-1 Таен 69004.00 лв.
Документи: документация сайт.7z
EТ01224 ДГС Мъглиж 29.09.2020 12:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203151 Таен 6399.00 лв.
Документи: 203151 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01223 ДГС Мъглиж 29.09.2020 11:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203150 Таен 25013.00 лв.
Документи: 203150 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01222 ДГС Мъглиж 29.09.2020 11:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203149 Таен 18676.00 лв.
Документи: 203149 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01225 ДГС Мъглиж 29.09.2020 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203152 Таен 6536.00 лв.
Документи: 203152 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01228 ДГС Айтос 28.09.2020 11:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2012-09 Таен 8640.70 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2012-09-дърв.от склад - 3 pat.rar
EТ01227 ДЛС Мазалат 28.09.2020 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2051 Таен 54769.00 лв.
Документи: 2051.zip
EТ01226 ДЛС Мазалат 28.09.2020 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2050 Таен 42063.00 лв.
Документи: 2050.zip
EТ01221 ДГС Мъглиж 24.09.2020 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203144 Таен 38415.00 лв.
Документи: 203144 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01220 ДГС Бургас 24.09.2020 10:00 ТП ДГС Бургас / Обект №: 2007-13 Явен 6151.50 лв.
Документи: ел. търг 2007-13.rar
EТ01219 ДГС Мъглиж 21.09.2020 13:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203148 Таен 19862.00 лв.
Документи: 203148 обявяване.7z
Процедура № EТ01217 е прекратена!
EТ01217 ДГС Айтос 18.09.2020 11:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2038-01 Таен 5931.63 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2038-01.rar
Резултати: Протокол ET01217 zapoved prekratiavane-zali4en.docx
EТ01216 ДГС Карнобат 18.09.2020 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 2016 Таен 12890.00 лв.
Документи: документация об. 2016.zip
Резултати: Протокол.pdf Заповед за класиране.pdf
EТ01215 ДЛС Мазалат 16.09.2020 14:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2049 Таен 62109.00 лв.
Документи: 2049.zip Протокол ET01215.pdf Заповед прекратяване.docx
Процедура № EТ01213 е прекратена!
EТ01213 ДГС Котел 15.09.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 82 Явен 101485.00 лв.
Документи: 1 - докум., заповед.pdf 2-Тръжни Условия.doc 3- проекто- договор.docx 4- приложения eл.търг. прогнозни.docx 5- график прогн. об. 82.pdf Протокол № 1- ЕТ01213-15.09.2020 г..pdf
Резултати: заповед прекратяване прогн. об. 82.pdf