slide

Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
01.11.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
01.11.2022 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
31.10.2022 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
31.10.2022 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Средец
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по реда на чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на д-на на временен склад по чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ЮЛ
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Мъглиж
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Гурково
Продажба на добита дървесина по ценоразпис за физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Свиленград
Предложение по ценоразпис № 3
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.10.2022 / ДГС Кипилово
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
25.10.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.10.2022 / ДЛС Ропотамо
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
25.10.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.10.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ за лични нужди без право на продажба и бенефициенти от списъците АСП за енергийно подпомагане.
Файл
Добавен
21.10.2022 / ДГС Твърдица
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
21.10.2022 / ДГС Свиленград
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 по ценоразпис
Файл
Добавен
21.10.2022 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
21.10.2022 / ДГС Бургас