slide

Ценоразписи

Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Твърдица
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2211-2
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис горски територии общинска собственост
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Кипилово
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис на минимални цени за ползване на услугите за организирания ловен туризъм в ТП "ДГС Тунджа" от 01.10.2022г. до 28.02.2022г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Тунджа
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ и бюджетни организации като училища и детски градини за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
07.11.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.11.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.11.2022 / ДГС Сливен
Ценоразпис № 4
Файл
Добавен
07.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 10
Файл
Добавен
03.11.2022 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
03.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина (срлп) от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
03.11.2022 / ДГС Средец
Ценоразпис за продажба на технологична дървесина на юридически лица
Файл
Добавен
01.11.2022 / ДГС Нова Загора